Logo: Just Another Way of Streaming AB

Digitala möten & konferenser

Låt oss hjälpa er med ert nästa digitala möte eller konferens.

Hem Digitala möten

Möten handlar om människor

Att begreppet digitala möten är aktuellt är inte konstigt. De senaste åren har vi alla varit tvungna att sitta i oändligt många Teams-möten som vi kallar det oavsett teknisk plattform. Längtan att träffas fysisk har skapat en viss motvilja mot att sitta hemma med suddig bakgrund och försöka vara engagerad. Vi som arbetar med videoproduktion kom in tidigt för att göra det digitala mötet mer intressant och för att hjälpa företag att anordna möten som ger bra resultat.

Det fysiska mötet känns enklare att genomföra av olika anledningar. Vi är vana vid dessa, och det går nästan per automatik att se till att fika finns på plats, att hitta engagerande föredragshållare och att aktivera deltagarna. Detta är nyckeln. När man anordnar ett möte har man alltid ett antal saker som måste falla på plats, och detta gäller alla typer av möten - även de som vi kallar digitala.

Plats
Mötet hålls på en plats som är lämplig beroende på antal deltagare, typ av format, vilken känsla man vill förmedla etc.

Tid
Tidpunkt på året eller på dagen kan vara avgörande.

Syfte
Ska deltagarna bli informerade, utbildade eller kanske intresserade av något?

Innehåll
Vad ska behandlas på mötet och hur ska detta presenteras?

Format
Presentationer, föredrag, samtal, paneldiskussioner är exempel på olika format.

Det finns många fördelar med att kombinera det fysiska och digitala mötet men det finns några saker att tänka på. Man får inte glömma av de som inte är på plats, vilket tyvärr är ganska lätt att göra. Om man endast dokumenterar det som händer så kommer de externa deltagarna inte få en bra upplevelse. De måste inkluderas, och det finns många bra och enkla knep för detta. Genom att arbeta med format, interaktion och tilltal lyfter man in de som deltar externt i mötet.

Det finns ibland en oro gällande de praktiska och tekniska frågorna inför det digitala mötet och även här kommer vi in i bilden. Vår uppgift är att se till att allt fungerar och att ni ska känna er trygga hela vägen, och genom det kunna fokusera och lägga energi på det ni är bra på - er verksamhet. Vi hjälper företag att inkludera det digitala mötet som en naturlig del i sin verksamhet oavsett om det handlar om mindre interna möten eller större konferenser.

Hör av er till oss!
hello@jaws-streaming.com